Czym jest ciemnia?
To zupełnie nowa atrakcja Torunia. Całość tworzą naukowcy z Kamienicy Alchemika, którzy starają się połączyć walory turystyczne Torunia i swoją skromną wiedzę naukową.

Ciemnia jest "piwnicą", w której wykonasz i wywołasz czarno-białe zdjęcie, trzymając rękę na całym procesie tworzenia fotografii.
Do kogo adresowane są zajęcia w ciemni?
Odbiorcami zajęć są osoby zainteresowane własnoręcznym poznaniem nauki zawartej w procesach fotograficznych. Tak naprawdę każda grupa wiekowa może brać udział w naszych spotkaniach.

Chemicy z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych skupią się na procesach fotochemicznych, zwrócą uwagę na właściwości związków srebra, poznają działanie próby Tollensa w życiu codziennym.

Fizycy z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych mogą poszerzyć powyższą wiedzę o samo wykonywanie zdjęcia - soczewki, pomiary natężenia światła, zjawiska fizyczne wykorzystywane w kąpielach kuwetowych (wywoływanie, przerywanie, utrwalanie).

Przyrodnicy ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych zwrócą uwagę na zagadnienia związane z działami "ENERGIA, ŚWIATŁO, WŁAŚCIWOŚCI SUBSTANCJI". Całość stanowić będzie doskonałe zwięczenie interaktywnej, żywej lekcji odbywającej się poza murami szkoły.

Historycy każdego etapu kształcenia, mogą wykorzystać ciemnię jako wprowadzenie do "dawnych" metod utrwalania kart życia, tych ważniejszych i codziennych.

A ponadto... Fascynaci fotografii, kluby zainteresowań, Turyści, Seniorzy i wszystkie zainteresowane grupy na pewno doskonale sprawdzą się w pracy z zespołem ciemni.
Jak wyglądają zajęcia?
Uczestnicy łączą się w zespoły warsztatowe (maksymalnie 6-osobowe).
Każdy pracuje przy swoim stanowisku laboratoryjnym.
Do dyspozycji mamy: powiększalnik, kuwety, pęsety, roztwory do wywo-
ływania, lampy ciemniowe, maskownice, papier fotograficzny, koreksy.
1. Krótkie wprowadzenie teoretyczne (rozpoczęcie zajęć).
2. Pomiar światła, ustawienie lamp fotograficznych, wykonanie zdjęcia.
3. Praca z koreksem. Próby włożenia filmu cz-b z aparatu analogowego.
4. Przygotowanie stanowiska pracy - roztwory, ustawienie powiększalnika.
5. Wywoływanie czarno-białego zdjęcia w ciemności.
Ile trwają zajęcia, jak je zapisać i jaki jest ich efekt?
Każde spotkanie trwa około półtorej godziny zegarowej. Oczywiście prosimy pozostawić nam +/- dziesięć minut na sprawy organizacyjne.

Koszt podany jest w dziale CENNIK. Tam też zaznaczono minimalną ilość osób w grupie zorganizowanej.

Wszystkie rezerwacje odbywają się telefonicznie bądź elektronicznie. Szczegóły znaleźć można w dziale KONTAKT.

Efektem spotkania jest zapoznanie z procesem wywoływania zdjęć z kliszy czarno-białej. Mówiąc prościej: każdy kto przyjdzie: PSTRYKNIE, WYWOŁA i ZABIERZE DO DOMU własnoręcznie wykonane CZARNO-BIAŁE ZDJĘCIE.
Istotna uwaga na podsumowanie!
Zajęcia CIEMNI odbywają się w piwnicy. Część spotkania prowadzona jest w zamknięciu, przy znacznie ograniczonym świetle. Do takiej pracy słabo nadają się uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej oraz osoby cierpiące na np. klaustrofobię. Proszę o tym pamiętać umawiając się na zajęcia.