17 zł / osoby
• cena dla każdej grupy zorganizowanej (min. 12 os.),

• jest to całkowita opłata za uczestnictwo,

• opłata zawiera również odbiór własnego zdjęcia,

• całość trwa około 1,5 godziny.